YOGA DOMBURG - "The feeling of coming home"
HIERBIJ SCHRIJF IK MIJ IN VOOR DE YOGA LES (SEN)
Vul hier uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum in:
BEACH YOGA LESSEN maandag t/m zaterdag van 9.30 tot 10.30 uur
Geef hierboven deelnamedag en telefoonnummer door
Ik meld me aan voor groeps yogalessen
Ik betaal 8,50 Euro per les in één keer
Ik meld me aan voor groepslessen yoga
Ik betaal in 2 termijnen x 9,50 per les
Ik meld me aan voor de yogalessen
Ik betaal per losse les 12,50 Euro
Ik meld me aan voor een proefles
Ik betaal voor 1 proefles 12,50 euro contant
Ik betaal voor 5 proeflessen 55 euro
Ik kom op de maandagavond in het Schuttershof Domburg
van 19.30 tot 20.45 uur
Ik kom op dinsdagochtend (lichte yoga) in Domburg
09.00 - 10.00 uur
Ik kom op woensdag in De Grenslinde Heinkenszand
18.30 - 19.45 uur
20.00 -21.15 uur
Ik kom op donderdag in het Schuttershof Domburg
20.00 - 21.15 uur
Ik wil privéles
Kosten 45 euro
Ik wil een yogales voor mijn bedrijf of vriendenclub
en vraag hierbij offerte aan
Lestijden en prijzen
Yoga Domburg verzorgt de volgende lessen:

Beach Yoga 2018: 
Yoga Domburg krijgt een nieuwe website! Op zaterdag 4 augustus of zaterdag 11 augustus zullen er foto's gemaakt worden van de Beach Yoga les voor op mijn nieuwe site. 
Als tegenprestatie voor je medewerking mag je een introducée meenemen. Toch liever niet op de foto ? dan kun je beter een andere dag kiezen voor een yoga les op het strand. Dagelijks (behalve zondag) van 9.30 - 10.30 uur en maandag en donderdag van 19.00 - 20.00 uur.
Beach Yoga; 
Zomer/Sommer: 1 juli  t/m 30 augustus dagelijks op het strand bij Watertoren Oost dagelijks (behalve zondag) van 9.30 tot 10.30 uur. Ook op maandag en donderdagavond van 19.00 - 20.00 uur. Deelname: 10€  p.p. Bij regen/storm in het Badhotel. O
ok met bewolking gaat de yoga les op het strand gewoon door. Je zult ervaren hoe heerlijk rustig het dan is op het strand. 

Tel. 06- 50911013 of mail els@yogadomburg.nl. De les wordt in het Nederlands gegeven. Duits en Engels indien van toepassing. Verzamelen bij Strandpaviljoen Strand 90.

Groepslessen in het Schuttershof in Domburg Seizoen 2018 -2019:

Je kunt je aanmelden voor yogalessen in Domburg, nieuw seizoen start 10 september.
Kosten: 8,75 € per les bij betaling in 1 x, 9,50 € per les bij betaling in 2 termijnen,
10-rittenkaart voor 115 euro of  12,50 € per losse les

Privé lessen (aan huis) kosten 47,50 Euro per uur of 52,50 Euro inclusief CD.
Lessen voor groepen op locatie kosten 12,50 € p.p. per uur met een minimum van 80 €.

Yoga
Maandag    19.30 - 20.45 uur in Schuttershof Domburg
Dinsdag     09.00 - 10.00 uur in Schuttershof Domburg (lichte yoga)
Woensdag  18.30 - 19.45 uur in De Grenslinde Heinkenszand
Woensdag  20.00 - 21.15 uur in De Grenslinde Heinkenszand
Donderdag 20.00 - 21.15 uur in Schuttershof Domburg

Tijdens de volgende dagen zijn er geen lessen:
 
Laatste les Heinkenszand op 20  juni, daarna is er 9 keer zomeryoga van 20.00 - 21.15 uur.
 
Voorwaarden voor het deelnemen aan yogalessen:
- Na betaling van de yogalessen is uw inschrijving definitief en wordt er geen restitutie
  verleent indien u afziet van het verder volgen van lessen.
- Bij gezondheidsklachten dient u altijd uw arts te raadplegen over deelname aan de yogalessen
  en uw docent op de hoogte te brengen.
- Deelname geschiedt op eigen risico
- Bij ziekte of vakantie kunt u altijd in overleg de gemiste les op een andere dag  in een andere
  groepsles inhalen.
- De groepslessen kunnen van start gaan bij een minimum aantal deelnemers van 7.
-Yoga Domburg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor klachten en problemen die
  ontstaan.
-Ik geef toestemming voor het verwerken van bovenstaande gegevens om mij op de hoogte te houden van informatie over de yoga- en meditatielessen van Yoga Domburg. Als ik mij laat uitschrijven, zal Yoga Domburg na de laatste lesgeldbetaling mijn gegevens uit de database halen.

Privacyverklaring
Yoga Domburg, gevestigd aan Beatrixstraat 27, 4357AA te Domburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: www.yogadomburg.nl, Beatrixstraat 27, 4357AA Domburg, tel. +31 650 911013
Persoonsgegevens die wij verwerken
Yoga Domburg, verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Geslacht -  Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres – Geboortedatum – Gezondheidsindicaties.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via els@yogadomburg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Yoga Domburg, verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Je in te kunnen schrijven voor een yoga les en/of workshop en/of retreat - Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten – Om de yoga lessen op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen geven- Om goederen en diensten bij je af te leveren – Yoga Domburg, verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Yoga Domburg, neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yoga Domburg) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Yoga Domburg, bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: > 7 jaar > wettelijke termijn belastingdienst
Delen van persoonsgegevens met derden
Yoga Domburg, verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Yoga Domburg, gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je doen door mij persoonlijk te benaderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar els@yogadomburg.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Yoga Domburg, zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Yoga Domburg, wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint